Pregradni zidovi od stakla

INSTITUT PRIMENJENIH NAUKA

Institut je naučno istraživačka ustanova usmerena na primenjena istraživanja koja garantuje kvalitet svojih naučno-istraživačkih rezultata profesionalnim timom kao i savremenim softverima koje koristi u radu. Veliki broj zadovoljnih korisnika je garancija kvaliteta obavljenog posla.

Institut se bavi i publikovanjem svojih rezultata, u vidu monografija, studija i naučnih radova, u saradnji sa Centrom za ekonomska i finansijska istraživanja suizdavač je časopisa Oditor koji je kategorizovan od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja kao vrhunski nacionalni časopis kategorije M51.

Institut primenjenih nauka iz Beograda u saradnji sa Visokom školom za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca organizuju Međunarodni simpozijum „Tranzicija u 21. veku“ koji tradicionalno okuplja istraživače sa ciljem da se na formalan i neformalan način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za ekonomska, sociološka i ekološka istraživanja. 

Simpozijum je izvanredna prilika za okupljanje istraživača u Kragujevcu jednom od najlepših gradova R. Srbije, od 29. do 31. oktobra 2020. godine. Možete preuzeti na sledećem linku pozivno pismo kao i uputstvo za pisanje radova.

Powered by WebExpress