Pregradni zidovi od stakla

INSTITUT PRIMENJENIH NAUKA

Institut je naučno istraživačka ustanova usmerena na primenjena istraživanja koja garantuje kvalitet svojih naučno-istraživačkih rezultata profesionalnim timom kao i savremenim softverima koje koristi u radu. Veliki broj zadovoljnih korisnika je garancija kvaliteta obavljenog posla.

Institut se bavi i publikovanjem svojih rezultata, u vidu monografija, studija i naučnih radova, u saradnji sa Centrom za ekonomska i finansijska istraživanja suizdavač je časopisa Akcionarstvo koji je kategorizovan od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M24.
Kategorizacija je dostupna na sledećem linku https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Lista-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2022.pdf 

Institut primenjenih nauka Beograd i Centar za održivi razvoj sa Visokom školom za menadžment i ekonomiju Kragujevac i Univerzitetom za poslovne studije Banja luka organizuje Međunarodni simpozijum "Održivi ekonomski razvoj " u Kragujevcu u periodu od 11. do 13.05.2023 godine. Prijave radova možete poslati na e-mail: ipnbgd@gmail.com tel.+381605890985. Kotizacija za učešće je 15 hiljada dinara se placa na racun Instituta na osnovu predracuna, radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom. Radovi ce biti stampani u tematskom zborniku međunarodnog znacaja M14.

Powered by WebExpress